Home » Blog » Cu Amigo, meșter ești!

Cu Amigo, meșter ești!

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Cu Amigo, mester esti!

Art. 1. Organizatorul

1.1 Organizatorul campaniei promotionale “Cu Amigo mester esti” (denumita in ceea ce urmeaza „Campania”) realizata pentru promovarea si bauturilor spirtoase Amigo este S.C. AMIGO & INTERCOST S.R.L. având sediul social în localitatea Odorheiu Secuiesc , str.Lemnarilor nr. 1, judeţul Harghita, înregistrată la O.R.C. Harghita sub nr: J19/175/2000, având C.U.Î: RO13131768, (denumita in ceea ce urmeaza “Organizatorul”).

1.2. Participantii la Campanie au obligația sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament al Campaniei denumit in continuare „Regulamentul”.

1.3. Pentru aducerea la cunostinta a participantilor, Regulamentul este intocmit si este disponibil in mod gratuit în format document scris si pe pagina www.amigointercost.ro. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica, completa si/sau schimba prevederi ale Regulamentului pe parcursul desfasurarii Campaniei, avand obligatia de a anunta participantii in mod oficial cu cel putin 2 zile lucratoare inainte de data la care orice modificare/completare/schimbare la Regulament va deveni aplicabila.

Art. 2. Durata si locul de desfasurare a Campaniei

2.1. Campania va incepe la data de 01 iunie 2021 si se va incheia in data de 31 iulie 2021 (sfarsitul zilei).

2.2. Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei, in locatiile Horeca & Retail Mixt unde se comercializeaza Produsele Participante in Campanie.

Art.3. Drept de participare

3.1. Pot participa in aceasta Campanie doar persoanele fizice avand varsta de 18 ani implinita pana la data de 01 iunie 2021 (inclusiv) si care, cunoscand prezentul Regulament, doresc sa participe in Campanie.

3.2 Nu au dreptul de participare la aceasta Campanie:

(i)         angajatii Organizatorului;

3.3. Participarea in Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament de catre toti participantii  care se inregistreaza in Campanie.

3.4. Inmanarea premiilor poate fi un eveniment publicitar cu caracter public. Participarea la Campanie presupune acceptul expres si liber exprimat al castigatorilor referitor la faptul ca, in baza acordului lor scris, persoana lor, numele, prenumele si localitatea in care domiciliaza si materialele foto, audio si vodeo inregistrate de Organizator, pot fi facute publice si folosite pentru a face publica premierea si asocierea cu marcile promovate prin aceasta Campanie, insa doar in legatura cu prezenta Campanie si fara a leza imaginea ori drepturile acestor persoane. Cesiunea si utilizarea de catre Organizator a acestor imagini se va face fara nici un fel de plata suplimentara pentru cedenti.

Art. 4. Produse participante

4.1. La aceasta Campanie participa toate toate bauturile Amigo comercializate in Locatiile Participante.

Art. 5. Mecanica Campaniei

5.1. Pentru fiecare locatie participanta, reprezentantul legal a locatiei impreuna cu reprezentantul de vanzari ai distribuitorului bauturilor Amigo: Amigo&Intercost SRL stabilesc de comun acord trei grile valorice, exprimate in lei fara TVA. La atingerea sau depasirea valorior stabilite in aceste grile si stipulate in Anexa 2, participantul poate alege un  premiul alocat pentru grila atinsa

5.2. Beneficiarul premiului este reprezentantul legal al locatiei sau angajatul locatiei care este desemnat de reprezentantul legal

5.3. Obligatia asigurarii corectitudinii datelor inscrise apartine in totalitate fiecarui participant. Un participant poate castiga maxim 1 premiu pe toata durata Campaniei. Datele de participare trebuie comunicate corect si complet astfel incat pe baza acestora sa se poata realiza identificarea si contactarea participantului castigator.

5.4. Toate premiile Campaniei trebuie revendicate in conformitate cu prevederile Regulamentului, in caz contrar acestea nemaifiind datorate de catre Organizator.

5.5. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

5.7. Pentru a participa in Campanie consumatorului nu i se va percepe niciun fel de taxa de participare si nu exista un alt cost decat cel al achizitiei uzuale a Produselor Participante, iar pentru a intra in posesia premiului castigatorul nu va efectua nicio plata suplimentara, indiferent de titlul acesteia ( ex. Impozite, taxe, cheltuieli) si nu va suporta alte costuri suplimentare.

Art. 6. Conditii de validare

6.1. Pentru ca un participant in Campanie sa fie validat ca si castigator acesta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 • sa indeplineasca dreptul de participare stipulat la art. 3;
 • sa fi achizitionat Produse Participante in perioada precizata la art. 4, in mod corespunzator;
 • sa poata sa fie contactat la numarul de telefon mobil inregistrat in Campanie, in termen de 5 zile lucratoare de la data desemnarii sale ca si potential ;in momentul contactarii telefonice sa comunice/confirme numele, prenumele, data nasterii.

6.2. In cazul in care vreunul dintre participantii desemnati castigatori nu respecta oricare dintre conditiile stabilite in cadrul prezentului articol, Organizatorul va decide invalidarea premiului si alocarea acestuia primei rezerve desemnate, respectiv celei de-a doua sau a treia rezervă.

6.3. Toate premiile acordate in cadrul acestei Campanii vor fi inmanate de catre reprezentantul Amigo&Intercost, in termen de 20 zile de la data desemnarii castigatorilor.

6.4. Premiile care nu s-au putut livra in termen de 10 zile lucratoare de la expedierea acestora din cauza imposibilitatii de a contacta destinatarul pentru livrarea premiului/premiilor sau din cauza nerespectarii termenilor si conditiilor din prezentul Regulament, nu mai sunt datorate de catre Organizator.

Art. 7. Premiile Campaniei

7.1. Premiile Campaniei se vor acorda in limita premiilor castigate ce constau fiecare din urmatoarele componente.

 • Fierastrau electric cu lant Makita UC3541A cu o valoare unitara de 439 RON (fara TVA);
 • Masina de gaurit (bormasina) cu percutie MAKITA HP1640, cu o valoare unitara de 250 RON (fara TVA).
 • Polizor unghiular (flex) Makita GA5030, cu cu o valoare unitara de 235 RON (fara TVA).

7.2. Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei Campanii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri/produse si nici sa solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiilor.

7.3. Toate premiile acestei Campanii trebuie revendicate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, in caz contrar acele premii nerevendicate ori necastigate din cadrul Campaniei nu mai sunt datorate de catre Organizator.

Art. 8. Acordarea premiilor si instiintarea castigatorilor

8.1. Premiile constand din cele trei tipuri de unelte electrice marca Makita vor fi acordate castigatorilor de catre reprezentantul Amigo&Intercost, in termen de 20 zile de la data desemnarii castigatorilor. In momentul primirii premiului, castigatorii trebuie sa semneze confirmarea de primire a premiului.

9.2. Premiile Campaniei se acorda castigatorilor in conformitate cu prevederile acestui Regulament. Participantii castigatori au obligatia de a indeplini conditiile de validitate stipulate in art. 5, in caz contrar, Organizatorul isi rezerva dreptul de a-i invalida.

Art. 9. Linia telefonica pusa la dispozitia participantilor

9.1. Pe perioada de desfasurare a Campaniei, cei interesati pot suna la numarul de telefon 0747280482 (numar cu tarif normal) pentru a afla mai multe informatii in legatura cu aceasta Campanie (conditii de participare la campanie, premii, modalitate de acordare a premiilor etc.) precum si pentru eventuale sesizari.

9.2. Programul de functionare a liniei telefonice este zilnic de luni pana vineri, cu exceptia zilelor de sarbatori legale, intre orele 09.00 – 13.00, program cand un operator va raspunde la intrebarile consumatorilor participanti, iar in afara programului mentionat un mesaj inregistrat va comunica programul de functionare a liniei telefonice cu operator.

Art. 10. Protectia datelor cu caracter personal

10.1. Informatiile despre prelucrarea datelor cu caracter personal sunt prezentate in Anexa nr. 1 la prezentul Regulament.

10.2. Solicitarile/reclamatiile privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal se pot depune conform indicatiilor din Anexa nr. 1.

Art. 11. Litigiile si legea aplicabila

11.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si Participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

S.C. AMIGO& INTERCOST SRL.

Prin,

ANEXA nr. 1 la Regulamentul CampanieiMesterul Amigo”

– Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal –

 1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitul

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale persoanelor vizate (castigatori) vor fi prelucrate de catre:

S.C. AMIGO & INTERCOST S.R.L. având sediul social în localitatea Odorheiu Secuiesc , str.Lemnarilor nr. 1, judeţul Harghita, înregistrată la O.R.C. Harghita sub nr: J19/175/2000, având C.U.Î: RO13131768, (denumita in ceea ce urmeaza “Organizatorul”).

 • Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

 • De la castigatori
  • Nume
  • Prenume
  • Varsta
  • Telefon

Furnizarea datelor cu caracter personal enumerate mai sus este necesara in vederea castigarii premiilor din Campanie. Refuzul furnizarii lor va avea drept consecinta imposibilitatea furnizarii acestor premii.

 • Scopul prelucrarii

Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate vor fi prelucrate de catre Operator dupa cum urmeaza:

 1. predau castigatorilor, in numele Organizatorului, premiile promotionale in conditiile stabilite prin Regulament.
 • Temeiul juridic al prelucrarii

Datele cu caracter personal ale Participantilor si ale Castigatorilor Campaniei vor fi prelucrate in temeiul contractului reprezentat de Regulamentul Campaniei (art. 6 para. (1) lit. (b) GDPR) ai a obligatiilor legale care revin in sarcina Operatorului in calitate de Organizator al Campaniei.

5.   Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati castigatori vor fi stocate timp de 5 ani de la incheierea Campaniei, conform normelor fiscale.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului obligatii similare.

6.   Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura persoanelor vizate urmatoarele drepturi:

 • dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
 • dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
 • dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii;
 • dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;
 • dreptul la portabilitate a datelor;
 • dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

7.   Securitatea datelor cu caracter personal

Organizatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand persoanelor vizate. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

8.   Modificarea Anexei nr. 1 privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament. 

9.   Alte prevederi

Datele cu caracter personal ale persoanelor vizatevor fi prelucrate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (”GDPR”).

Anexa 2: Valoarea achizițiilor convenite pentru câștigarea unuia dintre premiile campaniei

CU AMIGO, MEȘTER EȘTI!

Atinge unul dintre cele trei obiective ale campaniei (praguri valorice pentru achiziții de produse Amigo) și câștigi automat unul dintre premiile Amigo constând în produse Makita cu care să meșterești fericit!

PremiuObiective/ Achiziții necesare pentru câștigarea premiului  [RON fără TVA]
1Fierăstrău electric cu lanț (drujbă) Makita UC3541AValoare prag 1
2Mașină de găurit (bormașină) cu percuție Makita HP1640Valoare prag 2
3Polizor unghiular (flex) Makita GA5030Valoare prag 3

Reprezentant Amigo & Intercost SRL,    

______________________________ (nume, prenume)

______________________________ (semnătură)                                     

Reprezentant ___________________ desemnat pentru câștigarea premiului,

______________________________ (nume, prenume)

______________________________ (semnătură)

Anexa 3: Premiile campaniei       

*Imaginile premiilor sunt cu titlu informativ

Proces verbal predare-primire,

Incheiat astazi ___/___/_______,  intre

S.C. AMIGO & INTERCOST S.R.L. având sediul social în localitatea Odorheiu Secuiesc , str.Lemnarilor nr. 1, judeţul Harghita, înregistrată la O.R.C. Harghita sub nr: J19/175/2000, având C.U.Î: RO13131768, (denumita in ceea ce urmeaza “Organizatorul”).

si Dl/Dna ___________________________, numarul ________, domiciliat(a) in localitatea___________________ , judetul______________, strada _________________________, nr.____, bl.___, sc.___, et___, ap.___ (”Câștigător”)

Obiectul procesului verbal il reprezinta predarea premiului campaniei “Cu Amigo, mester esti!” din perioada 01 Iunie – 31 Iulie 2021 (”Campania”) constand intr-o (un)________________________________________ catre Castigator.

Acesta este nou, in stare excelenta.

Castigatorul declara in mod explicit urmatoarele:

 • consider astfel indeplinita obligatia asumata de catre Amigo&Intercost SRL prin regulamentul Campaniei fata de mine;
 • nu am niciun fel de pretentii de nicio natura de la Amigo&Intercost SRL. si nu voi ridica nici in viitor vreo astfel de pretentie referitoare la castigul obtinut in cadrul Campaniei;
 • consider astfel just si fara a fi prejudiciat in vreun fel modul in care am fost premiat.
 • prezenta reprezinta vointa mea libera si neviciata.

Prezentul a fost incheiat si semnat azi _______________ in 2 (doua) exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.

Am predat,                                                                              Am primit,

Reprezentant al Amigo & Intercost SRL                                        Reprezentant al___________________

Nume,_________________________                                           Nume,___________________________

Semnatura,_____________________                                           Semnatura,_______________________